top of page

EUGEN

10. - 12.6.2021.

Katarina Horvat Levaj i Margareta Turkalj Podmanicki sudjelovat će na međunarodnom znanstvenom skupu u Napulju „La Città Palinsesto / The City as Palimpsest“, koji se od 10. do 12. lipnja 2021. održava u organizaciji Centro interdipartimentale di ricerca sull'iconografia della città europea pri Università degli Studi di Napoli Federico II.

Izlaganja pod naslovima „Eugene of Savoy (1663-1736) and the Fortress Cities on the Border between the Habsburg Monarchy and the Ottoman Empire“ i „Motifs of Atlas and Hercules on Baroque portals in the Habsburg Monarchy“ pripremljena su u okviru rada na HRZZ projektu EUGEN.

21. - 22.3.2021.

 

U okviru aktivnosti na projektu Ratko Vučetić, Petar Puhmajer i Ivana Haničar Buljan boravili su 21. i 22. ožujka u Vinkovcima i osječkoj Tvrđi te obavili istraživanje za potrebe izrade znanstvenog rada na temu stambene arhitekture u osječkoj Tvrđi u razdoblju 18. stoljeća.

22.2.2021.

 

U Institutu za povijest umjetnosti održan je sastanak istraživačke grupe projekta EUGEN na kojem su sudjelovali: Katarina Horvat-Levaj, voditeljica projekta te Andrej Žmegač, Milan Pelc,  Vlasta Zajec, Ratko Vučetić,  Petar Puhmajer, Margareta Turkalj Podmanicki, Zlatko Uzelac i Ivana Haničar Buljan.

13. i 21.1.2021.

 

Suradnici na projektu, Katarina Horvat-Levaj, Ivana Haničar Buljan, Ratko Vučetić, doktorandice Iva Vidović i Mihaela Tikvica te fotograf Paolo Mofardin, terenski su obišli mjesta na području Banovine – Žažina, Sela kod Siska, Hrvatski Ćuntić, Gora, Petrinja, Glina, Pokupsko. Cilj terenskih obilazaka 13. i 21. siječnja 2021. bilo je istraživanje pograničnih tvrđava i sakralne arhitekture te uvid u zatečeno stanje i dokumentiranje šteta na graditeljskom nasljeđu nakon potresa 29. prosinca 2020. godine.

23. - 25.9.2020.

 

U okviru projekta Zlatko Uzelac proveo je od 23. do 25. rujna 2020. arhivska istraživanja u Državnom arhivu u Osijeku, za potrebe pripreme i publiciranja znastvenog rada.

23.9. i 13.10. 2020.

 

Ratko Vučetić i Ivana Haničar Buljan sudjelovali su 23. rujna i 13. listpada 2020. godine na radionici izrade Strateškog akcijskog plana osječke Tvrđe, kao pozvani članovi stručne grupe „Arhitektura i Urbanizam“

Više..

17. - 18.9.2020.

 

Andrej Žmegač sudjelovao je s izlaganjem „Biljski dvorac, Eugen Savojski i lovstvo“ na znanstvenom skupu „Baranja kroz povijest“, koji se 17. i 18. rujna 2020. održavao u Osijeku. 

U izlaganju je analizirao aspekte takvog povijesnog korištenja dvorca, i to na temelju (oskudnih) pisanih podataka, a potom i uz pomoć čitanja koncepcije same građevine. U argumentaciji o mogućoj lovnoj namjeni dvorca valjani kontekst će dati razumijevanje lova u doba baroka kao društvenog događaja, a onda i navođenje odgovarajućih slučajeva drugih Eugenovih dvoraca, primjerice nekih u Austriji i Mađarskoj.

Program

17.9.2020.

 

Margareta Turkalj Podmanicki boravila je u Zagrebu povodom arhivskog istraživanja koje se za potrebe projekta provodi u Državnom arhivu u Zagrebu.

26. - 31.7.2020.

 

Za vrijeme boravka u Beču Vlasta Zajec istraživala je izvore dostupne u Fachbereichsbibliothek für Kunstgeschichte. Tijekom boravka terenski je dokumentirala odabrane barokne crkve i javne spomenike, s naglaskom na skulpture sv. Ivana Nepomuka, kužni spomenik Presvetom Trojstvu na Grabenu te skulpturi u perivoju dvorca Belvedere. Istraživanje je obuhvatilo više tema u okviru projekta, s fokusom na specifičnosti habsburške ikonografije i tipologije javnih spomenika sv. Ivana Nepomuka i spomenika Presvetom Trojstvu.

IMG_7656.JPG

8.11.2019.

 

Na znanstvenom skupu s međunarodnim sudjelovanjem u Poreču održana su izlaganja Andreaj Žmegača: Platforma za kartografiju gradova panonskog prostora i Ratka Vučetićić:Urbana transformacija Varaždina i Osijeka u 16. stoljeću. Izlaganje je održao i Zlatko Uzelac. Znanstveni skup je organiziran u povodu stote obljetnice rođenja suosnivača Instituta za povijest umjetnosti prof. dr. sc. Milana Preloga (1919. – 1988.), a teme izlaganja posvećene su istraživanjima gradova.

Program

Knjižica sažetaka
 

prva godina.jpg

6.11.2019.

Na javnoj prezentaciji projekta održanoj u Institutu za povijest umjetnosti voditeljica projekta, dr. sc. Katarina Horvat-Levaj prezentirala je rezultate u prvoj godini projekta. Svi planirani rezultati su ostvareni, od terenskih i arhivskih istraživanja, preko sudjelovanja na znanstvenim skupovima do objavljivanja znanstvenih radova (članaka i knjiga). Rezultati istraživanja i uvid u cjeloviti korpus gradova-tvrđava formiranih u doba Eugena Savojskog ukazali su na potrebu proširenja teme s gradova-tvrđava u Hrvatskoj i Vojvodini, kako je prvotno bilo planirano, i na gradove-tvrđave na potezu cijele nekadašnje granice Habsburške Monarhije, koja obuhvaća Srbiju, Mađarsku i Rumunjsku. Umjetničke veze u oblikovanju gradova, fortifikacija, javne, upravne, vojne i sakralne arhitekture, proizašle iz zajedničkih naručitelja – Eugena Savojskog i bečkog dvora, te angažmana istih arhitekata i inženjera na međusobno udaljenim tvrđavama, pokazale su se znatno jačima nego što se ranije pretpostavljalo. Poticaj za takvo znatno ekstenzivnije istraživanje znači i činjenica da je ta tema u odgovarajućim drugim državama relativno slabo istražena ili gotovo potpuno nepoznata.es.

Prezentacija

Wien_218.Belvedere.jpg

28.10.2019.

 

Za vrijeme boravka u Beču akademik Radoslav Tomić identificirao je ambijente života i djelovanja princa Eugena Savojskoga u kojima je prikupio svoje znamenite zbirke. Studijski boravak je obuhvatio istraživanja u knjižnicama i arhivima.

IPU-F-35025_PM.jpg

7.10.2019.

Na obilasku gradova-tvrđava iz doba Eugena Savojskog u Mađarskoj i Rumunjskoj (Segedin, Arad, Temišvar, Alba Iulia, Oradea, Sibiu), svi članovi istraživačke skupine su upoznati s temama koje će obrađivati. Posebna pozornost pridana je Temišvaru i Alba Iuliji, kao najznačajnijim tvrđavama tog područja te važnim komparativnim primjerima za gradove-tvrđave u Hrvatskoj. Izvršeno je fotografsko snimanje i arhitektonsko mapiranje.

IMG_2908_2.jpg

2.9.2019.

 

Katarina Horvat-Levaj i Margareta Turkalj Podmanicki boravile su u Budimpešti radi istraživanja u Znanstvenoj knjižnici i Državnom arhivu. Tema istraživanja su bili arhitekti i graditelji angažirani na izgradnji palače Slavonske generalkomande u Osijeku. Rezultati istraživanja ugrađeni su u znanstveno monografiju autorica: Palača Slavonske generalkomande u osječkoj Tvrđi, u izdanju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Petrovaradin.jpg

29.8.2019.

 

Udruga Suburbium, iz Novog Sada, u okviru Central European Initiative (CEI), organizairala je međunarodnu konferenciju Fortress of Tomorow u

Petrovaradinu. Glavni predavač i moderator bio je Zlatko Uzelac, a predavanje pod naslovom Tvrđa - Fortress in Osijek: The problems of Revitalization su održali Ratko Vučetić i Ivana Haničar Buljan. Ostala predavanja također su bili posvećena revitalizacijama gradova-tvrđava u Evropi, a održali su ih stručnjaci iz Rumunjske, Češke, Italije, Njemačke, Ukrajine, Poljske, Italije i Srbije. Diskusija i zaključci s konferencije svakako će pridonijeti daljjem istraživanju, valorizaciji i obnovi

gradova-tvrđava u Europi.

XISKJ-135_001.jpg

1. - 9.8. 2019.

 

Andrej Žmegač, Zlatko Uzelac, Katarina Horvat-Levaj i Margareta Turkalj Podmanicki obavili su arhivska istraživanja u Državnim arhivima u Hrvatskoj. U suradnji sa stranim arhivistima obrađena je dokumentacija iz Državnog arhiva u Beču. Pronađena je nova građa o vojnim inženjerima i arhitektima angažiranima na tvrđavama, kao i novi planovi i projekti.

Monografija -Barokna sakralna arhitektur

5.7.2019.

 

U okviru Osječkog ljeta promovirana je znanstvena monografija Margarete Turkalj Podmanicki Barokna sakralna arhitektura Đakovačko-osječke nadbiskupije, u izdanju ArTresor naklade i Instituta za povijest umjetnosti.

IPU-F-34039_PM.jpg

4.6.2019.

 

Na obilasku gradova-tvrđava iz doba Eugena Savojskog u Srbiji (Petrovaradin, Beograd, Pančevo), svi su članovi istraživačke skupine upoznati s temema koje će obrađivati. Obavljeni su kontakti s konzultanticom na projektu, dr. sc. Dubravkom Đukanović u Novom Sadu. Izvršeno je fotografsko snimanje i arhitektonsko mapiranje.

Beč,_Unteres_Belvedere_-_Copy_edited_edi

2.6.2019.

 

Milan Pelc bio je na studijskom boravku u Beču radi istraživanja ikonografije princa Eugena Savojskog, posebice u sklopu njegovih ratnih osvajanja i gradnje nove vojne arhitekture. O tome je održao predavanje na završnoj prezentaciji projekta.

Prezentacija

_MG_1526.jpg

19.3.2019.

 

Na zajedničkom terenu u Slavoniji svi članovi istraživačke skupine upoznati su s ključnim gradovima-tvrđavama iz razdoblja Eugena Savojskog u Hrvatskoj: Starom Gradiškom, Slavonskim Brodom i Osijekom. Istraživanja su obavljena i u utvrđenom dvorcu Eugena Savojskog u Bilju, te u dvorcu obitelji glavnog komandanta tvrđave Osijek – Maksimilijana Petrascha u Cerniku. Izvršeno je fotografsko snimanje i arhitektonsko mapiranje.

IPU-F-33640_PM.jpg

1.3.2019.

 

Na prvom zajedničkom terenu svih članova istraživačke skupine obrađen je Karlovac, kao prototip planiranoga renesansnog grada-tvrđave, kojem je u doba Eugena Savojskog trebao biti priključen i barokni grad-tvrđava Novi Karlovac (Orlica). Ostatci nedovršenoga grada snimljeni su dronom.

bilje_09.jpg

19.2.2019.

Na početnom sastanku svih članova istraživačke skupine projekta, održanog u Institutu za povijest umjetnosti dogovorene su pojedinosti radnog plana. Posebno težište stavljeno je na zajednička terenska istraživanja gradova-tvrđava iz razdoblja princa Eugena Savojskog (1663.–1736.), koji su formirali granicu Habsburške Monarhije prema Osmanskom Carstvu, a koji danas zapremaju područje Hrvatske, Srbije, Mađarske i Rumunjske. Donesen je i plan arhivskih istraživanja, te arhitektonskog i fotografskog snimanja.

bottom of page