EUGEN

IMG_7656.JPG

8.11.2019.

 

Na znanstvenom skupu s međunarodnim sudjelovanjem u Poreču održana su izlaganja Andreaj Žmegača: Platforma za kartografiju gradova panonskog prostora i Ratka Vučetićić:Urbana transformacija Varaždina i Osijeka u 16. stoljeću. Izlaganje je održao i Zlatko Uzelac. Znanstveni skup je organiziran u povodu stote obljetnice rođenja suosnivača Instituta za povijest umjetnosti prof. dr. sc. Milana Preloga (1919. – 1988.), a teme izlaganja posvećene su istraživanjima gradova.

Program

Knjižica sažetaka
 

prva godina.jpg

6.11.2019.

Na javnoj prezentaciji projekta održanoj u Institutu za povijest umjetnosti voditeljica projekta, dr. sc. Katarina Horvat-Levaj prezentirala je rezultate u prvoj godini projekta. Svi planirani rezultati su ostvareni, od terenskih i arhivskih istraživanja, preko sudjelovanja na znanstvenim skupovima do objavljivanja znanstvenih radova (članaka i knjiga). Rezultati istraživanja i uvid u cjeloviti korpus gradova-tvrđava formiranih u doba Eugena Savojskog ukazali su na potrebu proširenja teme s gradova-tvrđava u Hrvatskoj i Vojvodini, kako je prvotno bilo planirano, i na gradove-tvrđave na potezu cijele nekadašnje granice Habsburške Monarhije, koja obuhvaća Srbiju, Mađarsku i Rumunjsku. Umjetničke veze u oblikovanju gradova, fortifikacija, javne, upravne, vojne i sakralne arhitekture, proizašle iz zajedničkih naručitelja – Eugena Savojskog i bečkog dvora, te angažmana istih arhitekata i inženjera na međusobno udaljenim tvrđavama, pokazale su se znatno jačima nego što se ranije pretpostavljalo. Poticaj za takvo znatno ekstenzivnije istraživanje znači i činjenica da je ta tema u odgovarajućim drugim državama relativno slabo istražena ili gotovo potpuno nepoznata.es.

Prezentacija

Wien_218.Belvedere.jpg

28.10.2019.

 

Za vrijeme boravka u Beču akademik Radoslav Tomić identificirao je ambijente života i djelovanja princa Eugena Savojskoga u kojima je prikupio svoje znamenite zbirke. Studijski boravak je obuhvatio istraživanja u knjižnicama i arhivima.

IPU-F-35025_PM.jpg

7.10.2019.

Na obilasku gradova-tvrđava iz doba Eugena Savojskog u Mađarskoj i Rumunjskoj (Segedin, Arad, Temišvar, Alba Iulia, Oradea, Sibiu), svi članovi istraživačke skupine su upoznati s temama koje će obrađivati. Posebna pozornost pridana je Temišvaru i Alba Iuliji, kao najznačajnijim tvrđavama tog područja te važnim komparativnim primjerima za gradove-tvrđave u Hrvatskoj. Izvršeno je fotografsko snimanje i arhitektonsko mapiranje.

IMG_2908_2.jpg

2.9.2019.

 

Katarina Horvat-Levaj i Margareta Turkalj Podmanicki boravile su u Budimpešti radi istraživanja u Znanstvenoj knjižnici i Državnom arhivu. Tema istraživanja su bili arhitekti i graditelji angažirani na izgradnji palače Slavonske generalkomande u Osijeku. Rezultati istraživanja ugrađeni su u znanstveno monografiju autorica: Palača Slavonske generalkomande u osječkoj Tvrđi, u izdanju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Petrovaradin.jpg

29.8.2019.

 

Udruga Suburbium, iz Novog Sada, u okviru Central European Initiative (CEI), organizairala je međunarodnu konferenciju Fortress of Tomorow u

Petrovaradinu. Glavni predavač i moderator bio je Zlatko Uzelac, a predavanje pod naslovom Tvrđa - Fortress in Osijek: The problems of Revitalization su održali Ratko Vučetić i Ivana Haničar Buljan. Ostala predavanja također su bili posvećena revitalizacijama gradova-tvrđava u Evropi, a održali su ih stručnjaci iz Rumunjske, Češke, Italije, Njemačke, Ukrajine, Poljske, Italije i Srbije. Diskusija i zaključci s konferencije svakako će pridonijeti daljjem istraživanju, valorizaciji i obnovi

gradova-tvrđava u Europi.

XISKJ-135_001.jpg

1. - 9.8. 2019.

 

Andrej Žmegač, Zlatko Uzelac, Katarina Horvat-Levaj i Margareta Turkalj Podmanicki obavili su arhivska istraživanja u Državnim arhivima u Hrvatskoj. U suradnji sa stranim arhivistima obrađena je dokumentacija iz Državnog arhiva u Beču. Pronađena je nova građa o vojnim inženjerima i arhitektima angažiranima na tvrđavama, kao i novi planovi i projekti.

Monografija -Barokna sakralna arhitektur

5.7.2019.

 

U okviru Osječkog ljeta promovirana je znanstvena monografija Margarete Turkalj Podmanicki Barokna sakralna arhitektura Đakovačko-osječke nadbiskupije, u izdanju ArTresor naklade i Instituta za povijest umjetnosti.

IPU-F-34039_PM.jpg

4.6.2019.

 

Na obilasku gradova-tvrđava iz doba Eugena Savojskog u Srbiji (Petrovaradin, Beograd, Pančevo), svi su članovi istraživačke skupine upoznati s temema koje će obrađivati. Obavljeni su kontakti s konzultanticom na projektu, dr. sc. Dubravkom Đukanović u Novom Sadu. Izvršeno je fotografsko snimanje i arhitektonsko mapiranje.

Beč,_Unteres_Belvedere_-_Copy_edited_edi

2.6.2019.

 

Milan Pelc bio je na studijskom boravku u Beču radi istraživanja ikonografije princa Eugena Savojskog, posebice u sklopu njegovih ratnih osvajanja i gradnje nove vojne arhitekture. O tome je održao predavanje na završnoj prezentaciji projekta.

Prezentacija

_MG_1526.jpg

19.3.2019.

 

Na zajedničkom terenu u Slavoniji svi članovi istraživačke skupine upoznati su s ključnim gradovima-tvrđavama iz razdoblja Eugena Savojskog u Hrvatskoj: Starom Gradiškom, Slavonskim Brodom i Osijekom. Istraživanja su obavljena i u utvrđenom dvorcu Eugena Savojskog u Bilju, te u dvorcu obitelji glavnog komandanta tvrđave Osijek – Maksimilijana Petrascha u Cerniku. Izvršeno je fotografsko snimanje i arhitektonsko mapiranje.

IPU-F-33640_PM.jpg

1.3.2019.

 

Na prvom zajedničkom terenu svih članova istraživačke skupine obrađen je Karlovac, kao prototip planiranoga renesansnog grada-tvrđave, kojem je u doba Eugena Savojskog trebao biti priključen i barokni grad-tvrđava Novi Karlovac (Orlica). Ostatci nedovršenoga grada snimljeni su dronom.

bilje_09.jpg

19.2.2019.

Na početnom sastanku svih članova istraživačke skupine projekta, održanog u Institutu za povijest umjetnosti dogovorene su pojedinosti radnog plana. Posebno težište stavljeno je na zajednička terenska istraživanja gradova-tvrđava iz razdoblja princa Eugena Savojskog (1663.–1736.), koji su formirali granicu Habsburške Monarhije prema Osmanskom Carstvu, a koji danas zapremaju područje Hrvatske, Srbije, Mađarske i Rumunjske. Donesen je i plan arhivskih istraživanja, te arhitektonskog i fotografskog snimanja.