top of page

EUGEN

PETAR PUHMAJER –  DINA STOBER –  MARGARETA TURKALJ PODMANICKI,
The Architecture of Winemaking: 18th-Century Wine Cellars on Manorial Estates in The Croatian Danube Region, u: 5. međunarodni kongres o ruralnom turizmu. Ruralni turizam: kvaliteta, održivost, uključivost, Tubić, Dejan; Bakan, Rikard; Pleša Puljić, Nikolina (ur.)., Veleučilište u Virovitici, Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj “Klub članova selo”, Virovitica, Zagreb, 2022. 206–223. 

 

MILAN PELC,
Senta, Petrovaradin, Beograd: tri pobjede Eugena Savojskog nad Osmanlijama na slikama i grafikama Jana van Huchtenburgha, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 46 (2022.), 29–46.

 

VLASTA ZAJEC,
Spomenik Presvetom Trojstvu u Vinkovcima i njegova tipološka ishodišta, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 46 (2022.), 75–92.

 

PETARA PUHMAJER – STJEPAN PRUTKI, .
Izgradnja Vinkovaca u doba Vojne krajine, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 46 (2022.), 79–96.

 

IGOR ČULIG – ZLATKO UZELAC – ANDREJ ŽMEGAČ,
Nedovršeni barokni grad-tvrđava Novi Karlovac, The Unfinished Baroque Town-Fortress of Novi Karlovac, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 45 (2021.), 161–174.

 

PETAR PUHMAJER – RATKO VUČETIĆ – IVANA HANIČAR BULJAN,
Građanska arhitektura 18. stoljeća u osječkoj Tvrđi: stambeno-trgovačke katnice, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 45 (2021.), 187–201.

 

IVA VIDOVIĆ,
Glinska utvrda i naselje od 18. do sredine 19. stoljeća prema kartografskim izvorima, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 45 (2021.), 175–186.

 

MARGARETA TURKALJ PODMANICKI – KATARINA HORVAT-LEVAJ,
Motifs of Atlas and Hercules on Baroque portals in the Habsburg Monarchy, u: La città palinsesto. Tracce, sguardi e narrazioni sulla complessità dei contesti urbani storici, Tomo I. Memorie, storie, immagini, (ur.) Francesca Capano, Massimo Visone, Napoli: Federico II University Press, 2021., 1485–1493.

 

KATARINA HORVAT-LEVAJ – MARGARETA TURKALJ PODMANICKI,
Eugene of Savoy (1663–1736) and the Fortress Cities on the Border between the Habsburg Monarchy and the Ottoman Empire, u: La città palinsesto. Tracce, sguardi e narrazioni sulla complessità dei contesti urbani storici, Tomo I. Memorie, storie, immagini, (ur.) Francesca Capano, Massimo Visone, Napoli: Federico II University Press, 2020., 701–710.

 

KATARINA HORVAT-LEVAJ – MARGARETA TURKALJ PODMANICKI,
A Symbol of Habsburg Military Power: the Slavonian General Command Palace in Osijek (1723), u: RIHA Journal, 2020., 1–35.

 

MILAN PELC,
Utilissimus reipublicae princeps – Eugen Savojski i retorika barokne medalje, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 44  (2020.), 89–108.

 

ZLATKO UZELAC,
Franjevačka crkva Uzvišenja sv. Križa u Osijeku iz 1709. i njezin zvonik iz 1746., carski fortifikacijski inženjeri i sakralna arhitektura baroknih gradova-tvrđava, u: Osječki zbornik, 36, 2020., 9–37.

 

 

KATARINA HORVAT-LEVAJ – MARGARETA TURKALJ PODMANICKI,
Palača Slavonske generalkomande u Osijeku / Palace of the Slavonian General Command in Osijek, Zagreb - Osijek, 2019.

 

RADOSLAV TOMIĆ,
Generalni providur Leonardo Foscolo i umjetnost u Dalmaciji,
u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 43, 2019., 191–209.

 

 

PETAR PUHMAJER,
Dvorac Cernik - kontinuitet i mijene predturskog nasljeđa u barokno doba, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 43, 2019., 211–220.

 

 

ZLATKO UZELAC,
Vrhunac razvitka osječkih baroknih fortifikacija, treća projektna faza 1728.–1731. – doprinos Nicolasa Doxata de Demoreta, u: Osječki zbornik, 35, 2019., 28–48.

 

 

IVANA HANIČAR BULJAN – HRVOJE GLAVAŠ – MARIJANA HADZIMA-NYARKO –TOMISLAV BARIĆ, Locating Hidden Elements in Walls of Cultural Heritage Buildings by Using Infrared Thermography, u: Buildings, 9 (2019), 2; 32, 20

 

 

MARGARETA TURKALJ PODMANICKI, Barokna sakralna arhitektura Đakovačko-srijemske nadbiskupije, Zagreb, 2018.

bottom of page