Eugen Savojski (1663.–1736.)

i gradovi-tvrđave jugoistočne granice

Habsburške Monarhije

bilje_09.jpg